Wij gebruiken de zon

 

Nicee is een groep ervaren specialisten die u flexibel kunt inschakelen bij projecten met zonnepanelen. Nederland wordt gasloos. Dat betekent dat het gebruik van zonnepanelen zal toenemen. Voor het maken van de juiste keuzes en het installeren van een goed functionerende installatie is expertise nodig. Nicee heeft die expertise. Inmiddels al toegepast op meer dan 30.000 woningen. Nicee is graag uw partner bij zonnepanelen. Wij bieden oplossingen voor:

 

   Subsidies en financiële voordelen

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een zonnepanelen installatie financieel voordeel te behalen. Hieronder hebben we de verschillende regelingen en subsidies opgesomd:

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor installaties boven de 25.000 Wp kan 54,5% van de totale kosten afgetrokken worden van de fiscale winst, dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving en kan over meerdere jaren verdeeld worden. De netto besparing hiervan ligt gemiddeld rond de 13,5%.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze investeringsaftrek is mogelijk in combinatie met andere investeringen die uw bedrijf in het jaar maakt. Deze aftrek is geldig bij een investering van minimaal € 2.301,– Het bedrag dat kan worden afgetrokken hangt af van de hoogte van de investering, het maximale bedrag dat afgetrokken kan worden is € 15.734,–. Omdat deze aftrek voor vele soorten bedrijfsmiddelen kan worden gebruikt is het erg situatieafhankelijk hoeveel hiermee bespaard kan worden.

 

SDE+ subsidie

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor grotere installaties. De subsidie geeft over een looptijd van maximaal 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd en is ca. € 0,04 tot € 0,06 per kWh van de jaaropbrengst. De subsidie is ook afhankelijk van de hoeveelheid kWh die u zelf verbruikt en het aantal kWh die u teruggeleverd. Wanneer u gebruikmaakt van de SDE+ subsidie kunt u geen aanspraak maken op de EIA. Wilt u hier meer details over of heeft u vragen over in hoeverre deze financiële voordelen voor uw bedrijf van toepassing zijn, zijn wij natuurlijk bereid u hierin te adviseren.

 

Subsidie | BTW terugvragen als particulier

Voor particulieren zijn er vanuit de landelijke overheid geen subsidies beschikbaar. U kunt bij uw gemeente informeren of uw gemeente wellicht wel subsidies heeft voor de installatie van zonnepanelen. De BTW op de aanschaf van een zonnepanelen installatie kan als particulier altijd worden teruggevorderd. Dit kan door u aan te melden als ondernemer (u wordt energieproducent). Het aanvragen en afmelden van uw BTW nummer kunt u heel eenvoudig zelf verzorgen middels een stappenplan dat Milieucentrale op hun website heeft omschreven.

 

Dit betekent dat u na ca. 3 maanden 21% van uw investering terugkrijgt van de belastingdienst, minus de administratiekosten van de belastingdienst.

 

 

   NOM/PV – monitoring

 

We bieden tezamen met onze partner een efficiënte en zorgenvrije monitoringsoplossing. De oplossing bestaat uit een energiemeter met communicatiemodule en een applicatie met geïntegreerde probleemdetectie. Daarnaast wordt er specifiek voor de monitoring van de zonnepanelen gebruik gemaakt van optimalisatiealgoritmes om problemen bij de rendabiliteit van de PV installaties snel te signaleren.

 

Een werkwijze die zich inmiddels al bij meer dan 30.000 woningen bewezen heeft. Onafhankelijk van de internetaansluiting van de bewoner echter met oog voor de exploitatiekosten. De oplossing is gemakkelijk aanpasbaar aan specifieke wensen en kan via een API eenvoudig worden gekoppeld aan CRM oplossingen.

 

 

Voordelen

• GPRS communicatie los van lokale Internet aansluiting

• Zeer betrouwbare communicatiemodule

• Eenvoudige installatie en activatie binnen 10 minuten

• Vermijdt onnodige interventies door intelligente alarmfiltering

• Lage maandelijkse exploitatiekosten

• Interface (API) met externe applicaties zoals CRM of ERP

 


 

   Omvormer rendement

 

Total Cost of Ownership (TCO)

Bij het maken van een keuze voor een type omvormer dient zowel gekeken te worden naar de aanvangsinvestering als naar de investering op langere termijn (TCO). De keuze voor het type omvormer is daarbij belangrijk.

 

Keuze type omvormer

Omvormers zijn een zeer belangrijk onderdeel van elk zonnepaneelsysteem. Ze zetten de gelijkstroom om in wisselstroom, zorgen ervoor dat de panelen op elk moment hun maximale vermogen produceren (het zogenaamde MPP tracken), en meten de opbrengst van het systeem.

 

Stringomvormer

Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan de omvormer gekoppeld. Dit is het meest voorkomende type installatie, en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. De opbrengst van het systeem kan alleen als geheel bekeken/gemonitord worden.

 

 

Micro-omvormers

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormertje. Deze zijn allemaal direct aangesloten op de 230 V wisselstroom. Het voordeel hier is dat elk paneel zijn eigen MPP tracking heeft. Micro-omvormers worden vaak toegepast bij installaties waar de panelen allemaal verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, last hebben van schaduw van bomen/dakkapellen/schoorstenen/etc, en kleine zonnepaneelsystemen van 3 of 4 panelen (ivm minimale opstartspanning van een omvormer). De opbrengst van ieder paneel kan afzonderlijk worden bekeken/gemonitord.

 

 

Power optimizers

Een derde variant wordt gevormd door systemen met zogenaamde ‘power optimizers’ in combinatie met een stringomvormer. Bij deze systemen is elk paneel uitgerust met een Optimizer, die het MPP tracken per paneel regelt, en die de gelijkstroom van het paneel omzet in een andere gelijkstroom.  Vervolgens is er net als bij string-omvormers nog één centrale omvormer nodig die de gelijkstroom weer omzet naar wisselspanning.

 

Het omslagpunt om op basis van financiën te kiezen voor PV systeem met Power Optimizers ten opzichte van Micro omvormers ligt tussen de 12-14 panelen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

 

Optimalizeren van rendement

Het grote voordeel van Micro-omvormers en Power Optimizers ten opzicht van de Stringomvormer is dat elk zonnepaneel in het systeem op elk moment hun maximale vermogen produceren. Bij een Stringomvormer zal het slechts presterende paneel op een zelfde groep (string) bepalend zijn voor de output van de overige zonnepanelen in die groep. Deze verminderde opbrengst kan onder andere het gevolg zijn van degradatie van de zonnepanelen of door schaduw van objecten op de zonnepanelen.

 

Onderstaand een voorbeeld van de opbrengstreductie voor een zonnepaneel indien er schaduw op een deel van een zonnepaneel valt.

 

Systeemrendement

De keuze van het type omvormer zal naast een overweging van de TCO tevens bepalend zijn voor de mogelijk te behalen rendementen. Voor de toepassing van micro-omvormers is onze ervaring dat we – om van Wp terug te rekenen naar kwh – voor zuidgeoriënteerde woningen een factor van 100% kunnen aanhouden.

 

Bij toepassing van een stringomvormer dient rekening gehouden te worden met een circa 8-10% lager systeemrendement. Echter daarentegen vraagt een systeem met een stringomvormer ook een lagere investering bij aanschaf van het systeem.

 

Onderstaande een vergelijk tussen de belangrijkste eigenschappen van de Stringomvormer en de micro-omvormers/optizimers

 

 

Systeemrendement

De keuze van het type omvormer zal naast een overweging van de TCO tevens bepalend zijn voor de mogelijk te behalen rendementen. Voor de toepassing van micro-omvormers is onze ervaring dat we – om van Wp terug te rekenen naar kwh – voor zuidgeoriënteerde woningen een factor van 100% kunnen aanhouden.

 

Bij toepassing van een stringomvormer dient rekening gehouden te worden met een circa 8-10% lager systeemrendement. Echter daarentegen vraagt een systeem met een stringomvormer ook een lagere investering bij aanschaf van het systeem.

 

Onderstaande een vergelijk tussen de belangrijkste eigenschappen van de Stringomvormer en de micro-omvormers/optizimers.

 

 String-omvormerMicro-omvormers | Optimizers
Regeling (MPP Tracking)Per string (groep)Per zonnepaneel
Uitleesbaarheid/monitoringPer string (groep)Per zonnepaneel
Opbrengst op schaduwvrij dak90%100%
Opbrengst bij schaduw op dak75-80%96%
Minimale opstart spanning*70-150V22-27V
Levensduur10-12 jaar20-25jaar 2
Prijs bij aanschafLaagste investeringHoogste investering
Prijs over levensduurHoogte investeringLaagste investering
VeiligheidString omvormers werkt met 400V. Micro omvormers werken op 230V